17-08-2023

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓަރީވާން ހުޅުވާލައިފި

މީޑިއާ ކައުންސިލަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި އިލެކްޝަންގައި ބޯޓުލާން ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހުޅުވާލުން